Visie en Missie en Beleid

 Klik hier voor visie, missie, en beleid in pdf formaat

Werkt met visie 

 “Een leven lang zwemmen”

Visie

FZC54 is een regionale zwemvereniging voor(ex) wedstrijdzwemmers, waterpoloërs en trimmers waar elke slag,  doel en inbreng telt. We schatten alle (toekomstige) zwemmers, trainers, vrijwilligers, sponsoren  en andere belanghebbenden op waarde. Het hoogst haalbare voor het individu binnen de vereniging is maatwerk en hangt af van talent en ambitie.  Wij leiden met kwaliteit op

Met aandacht, respect en interesse werken wij samen en daar ligt onze kracht om het maximale uit de individuele sporter, teams, trainers en vrijwilligers te halen. We zien en pakken kansen voor ontwikkeling, werving en selectie en verbinding. We moedigen aan, nemen verantwoordelijkheid, maar weten ook wat we moeten laten.
Onze grondhouding raakt elke belanghebbende positief en is de smeerolie binnen ons verenigingsleven waar ambitie en plezier hand in hand gaan.  Dat kan niet anders, want we zien en waarderen de investering van een ieder vanuit zijn of haar eigen rol binnen de vereniging. Met elkaar zijn we de thuisvereniging, waar altijd een weg naartoe is en blijft.

Missie

FZC 54 is een ambitieuze vereniging voor de zwemsport waar je je thuis voelt.

Kernzinnen

Leren, presteren en je thuis voelen bij de vereniging
Doelen haal je door samen te werken
We nemen verantwoordelijkheid en hebben plezier in en om het bad
Je kunt levenslang aan de (zwem-)slag bij je thuisclub.

Beleidspeerpunten voor 2015-2018

1) Behoud van een zwembad voor Franekeradeel

 Actie: samenwerken met zwembad. Gezamenlijke acties en inzet voor  het huidige  zwembad.
Ideeën ontwikkelen in samenwerking met belanghebbenden voor een nieuw bad

2)  Stimuleren & behouden van zwemsport voor de regio Noord West Fryslân

 Actie: afstemming en samenwerking met zwem & waterpolo verenigingen uit de regio.

3) Versterken binding tussen Waterpolo, Wedstrijdzwemmen en

  trimzwemmen

 Actie: Gezamenlijke bindingsactiviteiten
Verbeteren communicatie binnen de vereniging.

4) Ontwikkeling aanbod voor nieuwe doelgroepen (aansluiten bij vragen uit

              de samenleving)

Ideeën:C-selectie/recreatief zwemmen; schoolzwemmen terug;
techniekacademie, training triatleten.

Actie: ontwikkelen, profileren 

5) Wedstrijdzwemmen op recreatie, provinciaal, regionaal en landelijk niveau

 Streven:

–  10-12 zwemmers naar Friese en regionale kampioenschappen
–   3– 4 zwemmers naar Nederlandse Kampioenschappen
– Alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd bij competitie wedstrijden en   kampioenschappen.

Actie:

– Werving en scouting nieuwe wedstrijdzwemmers.
–      Organiseren van wervingsactivteiten zoals schoolzwemkampioenschappen          e.a.

6) Uitbreiding waterpoloteams

 Streven:

 – Poloteams in alle leeftijdsklassen
– Een dames polo-team

Actie:

– Werving en scouting nieuwe poloërs
– Organisatie wervingsactiviteiten

Voorwaarden

Een financieel gezonde vereniging

Streven:

– Een professioneel financieel beleid wat aansluit bij maatschappelijke, economische en
beleidsontwikkelingen.
– Zwemsport blijft betaalbaar voor zwemmers.

Acties:

– Sponsorplan
– Geldwerving en sponsoracties ten behoeve van aciviteiten en middelen
– Klussen voor het zwembad
– Rechtmatige verdeling van de kosten over de leden/gebruikers.

Communicatie intern

– Informeren van vrijwilligers, commissies en leden
– Bindingsactiviteiten
– Website, social media, nieuwsbrief

Communicatie extern/profilering

– Persberichten n.a.v . FZC’54 activiteiten
– Website
– Activiteiten/acties
– Social Media

Vrijwilligers

– ontwikkelen van vrijwilligersbeleid
– balans tussen jonge en oudere vrijwilligers (jong leert van oud)
– bindingsactiviteiten vrijwilligers
– deskundigheidsbevordering trainers
– werving officials /juryleden
– inzet leden en ouders/verzorgers voor losse acties en klussen.