Contact

 

Secretariaat: Voor aanmeldingen en algemene informatie
Angélique Grovenstein

Prof. Venemastraat 4
8801 DV Franeker
Tel: 0517-394859 e-mail: Info

KvK: 40000769
Rek: NL52RABO 0342 6093 27
 
Wedstrijdzwemmen: Voor alle zaken betreffende het wedstrijdzwemmen, techniekacademie, trimzwemmen en masterzwemmen kunt u een mail sturen naar: Trainers 
De desbetreffende trainer zal dan contact met u opnemen.
 
Waterpolo: Voor informatie over waterpolo kunt u een mail sturen naar Waterpolo
Penningmeester:                                                                                                                     

Willem de Vries
Skilpaed 28
9035 AN Dronrijp
e-mail: Penningmeester

 
Websitebeheer:Voor vragen over de website kunt u contact op nemen met de: Webmaster
 
Voor informatie over het zwembad klik op het logobloemketerp