Contact

 

Secretariaat
V
oor aanmeldingen en algemene informatie kunt u contact opnemen met:
Angélique Grovenstein

Prof. Venemastraat 4
8801 DV Franeker
Tel: 0517-394859
E-mail: Info

KvK: 40000769
Rek: NL52RABO 0342 6093 27
 
Wedstrijdzwemmen
Voor alle zaken betreffende het wedstrijdzwemmen, techniekacademie, trimzwemmen en masterzwemmen kunt u een mail sturen naar: Trainers. 
De desbetreffende trainer zal dan contact met u opnemen.
 
Waterpolo
Voor informatie over waterpolo kunt u een mail sturen naar Waterpolo.
Penningmeester
Willem de Vries
Skilpaed 28
9035 AN Dronrijp
E
-mail: Penningmeester
 
Websitebeheer
Voor vragen over de website kunt u contact op nemen met Webmaster.
 
Voor informatie over het zwembad klik op het logobloemketerp