Contributie

Contributie

De contributie is vastgesteld als jaarcontributie en wordt maandelijks bij de leden geënt.

Wedstrijd zwemmen, Techniekschool 2 x trainen per week € 32,81 per maand 3 x / 4x trainen per week € 39,63 per maand 5x trainen per week of meer € 46,35 per maand

Trim zwemmen Master zwemmen 1x trainen per week € 18,54 per maand 2x trainen per week € 32,81

Waterpolo 1x trainen pupillen per week € 25,91 per maand 2x trainen per week € 32,81 per maand, 3x trainen per week € 39,63 per maand.

De contributie wordt betaald d.m.v. automatische incasso, hiervoor moet een machtigings formulier voor ingevuld worden. Deze zijn te download via de site. Let op: nieuwe leden worden alleen geaccepteerd d.m.v. betalen via automatische incasso. Bij niet automatische incasso wordt er € 1,50 per maand aan extra kosten berekend. U ontvangt dan per half jaar een factuur.

Afdracht KNZB

Tarief KNZB Verzekering KNZB contributie regio lid KNZB Totaal  KNZB = FZC’54
Afdracht KNZB
startvergunning leden jonger dan 12 jaar 14,60 0,35 4,75 19,70
startvergunning leden  12 jaar en ouder 47,10 0,35 4,75 52,20 
Leden zonder startvergunning 12,85 0,35 4,75 17,95

Afdracht aan de KNZB verloopt per jaar vanaf 1 januari tot en met 31 december. Indien een lid halverwege het jaar opzegt is het lid nog de gehele afdracht KNZB verschuldigd. Deze kosten worden in de maand januari bij alle leden apart in rekening gebracht. Nieuwe leden wordt dit in rekening gebracht bij het aanmelden. Deze kosten moeten we in zijn geheel afdragen aan de KNZB. Indien een lid een wijziging wenst, bijvoorbeeld een lid wil geen gebruik meer maken van een startvergunning, maar nog wel lid blijven, dan dient deze wijziging voor 15 december schriftelijk of per mail doorgegeven te worden aan de penningmeester van FZC54 Let op Opzeggen voor 1 Juli of 31 december schriftelijk of per mail en adreswijzigingen doorgeven: Bij opzegging voor 30 juni blijft u contributie verschuldigd t/m juni. Bij opzegging na 1 juli blijft u contributie verschuldigd t/m december. W. de Vries Skilpaed 28 9035 AN Dronrijp e-mail penningmeester@fzc54.nl

Depot inschrijfgelden wedstrijdzwemmen

Aan het begin van een nieuw seizoen (in de maand september) wordt een depot aangelegd (via incasso) per wedstrijdzwemmer, die meedoet aan de Swimkick, Minioren, Junioren, Senioren, D3 en/of de B competitie. Het depot wordt alleen voor deze wedstrijden gebruikt. De kosten van het inschrijfgeld is verschillend tussen de € 4,00 en € 5,00 per wedstrijd. Alle andere wedstrijden hebben specifieke tarieven en deze worden per stuk geïncasseerd bij de leden. Alle zwemmers worden per categorie ingeschreven. Alleen voor leden die tijdig hebben afgezegd, worden geen kosten ten laste van het depot gebracht. Tijdig betekent dat de organiserende vereniging de zwemmer tijdig heeft kunnen uitschrijven en dat hiervoor geen inschrijfkosten aan F.Z.C.’54 worden berekend. Voor ziekte geldt dat dit meestal te laat is voor annulering, waardoor de organiserende vereniging al kosten heeft gemaakt en deze kosten voorafgaand aan de wedstrijd ten laste heeft gebracht aan F.Z.C.’54. Deze kosten worden dan ook ten laste van het depot van de zwemmer gebracht. Indien een lid tijdig afzegt per 31 december, dan wordt het restant van het depot teruggestort. Voor het nieuwe seizoen zal het depot per zwemmer weer worden aangevuld tot € 20, of € 40,-, afhankelijk van de deelneming aan het aantal competities van de zwemmer.

Depot wedstrijdgeld waterpolo

Aan het begin van een nieuw seizoen (in de maand september) wordt een depot aangelegd (via incasso) per waterpoloër, die meedoet aan wedstrijden. De pupillen betalen per toernooi. De andere waterpoloërs betalen per wedstrijd. Het depot wordt alleen voor deze wedstrijden gebruikt. Dit omdat deze allen uit wedstrijden € 4,00 inschrijfkosten per wedstrijd bestaat. Mogelijke andere wedstrijden hebben specifieke tarieven en deze worden per stuk geïncasseerd bij de leden. Alle waterpoloërs worden per categorie ingeschreven. Indien een lid tijdig afzegt per 31 december, dan wordt het restant van het depot teruggestort. Voor het seizoen 2018-2019 zal het depot per waterpoloër worden aangevuld tot maximaal  € 80,.